Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 77/2017 vp Täysistunto Tiistai 27.6.2017 klo 14.02—19.52

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 19.52. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (14.02—16.00 ja 18.00—19.52) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.00—18.00). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-134694Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Ritva Elomaa on 26.6.2017 ilmoittanut eronneensa Uusi vaihtoehto eduskuntaryhmästä 22.6.2017 ja liittyneensä Perussuomalaisten eduskuntaryhmään 23.6.2017. 

3.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2017 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 77/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

7.  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2016

KertomusK 3/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 3/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

8.  Lakialoite laiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 27/2017 vpArja Juvonen ejuv ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

9.  Lakialoite laiksi poliisilain 4 luvun 1 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 17/2017 vpMika Kari sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 28.6.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.52.