Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 78/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 28.6.2017 klo 14.00—19.38

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 19.38. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.00—15.59 ja 17.59—19.38) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (15.59—17.59). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-134989Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Arja Juvonen on 27.6.2017 ilmoittanut liittyneensä Perussuomalaisten eduskuntaryhmään. 

3.  Hanna Mäntylän vapautuspyyntö edustajantoimesta

VapautuspyyntöVAP 38/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-134844
Ehdotukset kannanotoksi 27.6.2017
Liite 4A
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 4/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

Hallituksen esitysHE 51/2017 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 51/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 60/2017 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1-5/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2017 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 39/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen

KansalaisaloiteKAA 4/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

9.  Lakialoite laiksi rikoslain 28 luvun 2 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 24/2017 vpKari Kulmala ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 29.6.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.38.