Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 80/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.56. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—15.58 ja 17.51—17.56) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—17.51). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-279735Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ensimmäisen varapuhemiehen vaali

VaaliVAA 50/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti Antti Rinteen. 

3.  Muut ilmoitukset

Ensimmäisen varapuhemiehen juhlallinen vakuutus. 

4.  Muut ilmoitukset

Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-279754
Kirjelmä tasavallan presidentille
Liite 4A

Ilmoitus tasavallan presidentille ensimmäisen varapuhemiehen vaalista. 

5.  Ilmoituksia

5.1.  Valtioneuvoston tiedonannot

Valtioneuvosto on 10.12.2019 antanut eduskunnalle tiedonannon VNT 2/2019 vp 10.12.2019 nimitetyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta. 

5.2.  Vaalien toimittaminen

Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali toimitetaan perjantaina 13.12.2019 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 12.12.2019 kello 12. 

5.3.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 10.12.2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 43-48/2019 vp. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2019 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-279662
Muutosehdotus 11.12.2019
Liite 6A
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 63/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 35/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2019 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 24/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 13, 15, 18, 28/2019 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 34/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2019 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 66/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 85/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 34/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 80/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 80/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 83/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Välikysymys al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta

VälikysymysVK 3/2019 vp
Välikysymyksen esittäminen

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 

14.  Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 45/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Arto Pirttilahden ja varajäseneksi edustaja Anne Kalmarin. 

15.  Lakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 46/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Tuomas Kettusen ja varajäseneksi edustaja Antti Kurvisen. 

16.  Puolustusvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 47/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan jäseneksi edustaja Tuomas Kettusen. 

17.  Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 48/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi edustaja Pasi Kivisaaren. 

18.  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 49/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi edustaja Tuomas Kettusen. 

19.  Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)

Lepäämään hyväksytty lakiehdotusLJL 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 5/2019 vp
Yksi käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

20.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 4/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2019 vp sisältyvän päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 76/2019 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 69/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 69/2019 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 61/2019 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 97/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 98/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

27.  Hallituksen vuosikertomus 2018Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 3/2019 vp
KertomusK 13/2019 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 5/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 12.12.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.56.