Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 80/2020 vp Täysistunto Tiistai 26.5.2020 klo 16.20—19.24

Täysistunto alkoi klo 16.20. Täysistunto keskeytettiin klo 18.31. Täysistuntoa jatkettiin klo 18.35. Täysistunto päättyi klo 19.24. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.20—18.31 ja 18.35—19.24). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-304158Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 72/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 15/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 7/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 15/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 8/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 12/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 42/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 9/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 42/2020 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 5/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 5/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2020 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 27.5.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.24.