Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.55

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 82/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 12.9.2018 klo 14.00—15.57

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 15.57. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (14.00—15.57). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-203518Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 85/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Ville Niinistön. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle raideliikennelaiksi ja laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 104/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 106/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 115/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

9.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 8/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.9.2018 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 13.9.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.57.