Viimeksi julkaistu 29.6.2021 12.46

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 84/2021 vp Täysistunto Maanantai 28.6.2021 klo 14.01—17.53

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 17.53. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.01—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.57—17.53). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-384007Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 23.6.2021 antanut hallituksen esitykset HE 106-108/2021 vp. 

2.2.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 32/2021 vp. 

2.3.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2020 (K 6/2021 vp). 

2.4.  Vaalien toimittaminen

Ilmoitettiin toimielinten täydennysvaaleista. 

3.  Ari Torniaisen vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 27/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2021 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Hallituksen esitysHE 62/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 29.6.2021 klo 11.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.53.