Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 85/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 3.6.2020 klo 14.01—16.38

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 16.38. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (14.01—15.58) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.58—16.38). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-305707Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 49/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 56/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 56/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 60/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Muu asiaM 22/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 19/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 3.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Muu asiaM 23/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 20/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 3.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 3.6.2020 klo 16.50. Täysistunto lopetettiin klo 16.38.