Viimeksi julkaistu 29.6.2021 15.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 85/2021 vp Täysistunto Tiistai 29.6.2021 klo 11.00—13.23

Täysistunto alkoi klo 11.00. Täysistunto päättyi klo 13.23. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (11.00—12.56) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (12.56—13.23). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-384104Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Ilmastovuosikertomus 2021 (K 18/2021 vp). 

3.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 3/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 37/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan jäseneksi edustaja Hilkka Kempin. 

5.  Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 38/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Hilkka Kempin. 

6.  Talousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 39/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi talousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Hilkka Kempin. 

7.  Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali

VaaliVAA 40/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Suomen Pankin tilintarkastajien varajäseneksi edustaja Tuula Väätäisen. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 105/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 96/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Hallituksen esitysHE 62/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 62/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Valiokunnan oma asiaO 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Ilmoituksia

12.1.  Muut ilmoitukset

Kansliatoimikunta on tänään 29.6.2021 antanut eduskunnalle täysistuntokäsittelyä varten eduskunnan virkamiehistä annetun lain 71 §:n 4 momentissa tarkoitetun lausunnon (M 9/2021 vp). 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 30.6.2021 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.23.