Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 89/2020 vp Täysistunto Tiistai 9.6.2020 klo 14.00—14.01

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 14.01. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—14.01). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-306808Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Ilmoitetaan tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. 

2.2.  Vaalien toimittaminen

Ilmoitettiin puhemiehen vaalista. 

2.3.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 21/2020 vp. 

2.4.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 17/2020 vp). 

3.  Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 20/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Noora Koposen ja varajäseneksi edustaja Emma Karin. 

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 9.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

5.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina 9.6.2020 klo 14.10. Täysistunto lopetettiin klo 14.01.