Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 9/2021 vp Täysistunto Tiistai 16.2.2021 klo 14.00—21.46

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 21.46. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (14.00—15.59 ja 17.58—20.00) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—17.58 ja 20.00—21.46). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-351215Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on 11.2.2021 lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 8-11/2021 vp. 

2.2.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 11.2.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 155-159/2020 vp, 1-8/2021 vp. 

3.  Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

VälikysymysVK 1/2021 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 251/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 243/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 190/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 17.2.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.46.