Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 105/2016 vp Täysistunto Perjantai 21.10.2016 klo 13.00—14.37

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  sairausvakuutuslain ja  maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 21/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2016 pidettävään täysistuntoon.