Viimeksi julkaistu 10.2.2022 15.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 109/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 9.9.2020 klo 14.00—17.19

6. Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi  eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.