Viimeksi julkaistu 5.10.2021 18.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 109/2021 vp Täysistunto Tiistai 5.10.2021 klo 13.59—17.12

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2021 pidettävään täysistuntoon.