Pöytäkirjan asiakohta
PTK
11
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 22.2.2017 klo 13.59—18.51
2
Kansalaisaloite avioliiton  säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-108373
Lausumaehdotukset 21.2.2017
Liite 2A
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Keskustelu asiasta päättyi 21.2.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Antero Laukkanen Laura Huhtasaaren kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausumaehdotuksen 1. Päivi Räsänen on Mika Niikon kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausumaehdotuksen 2. Nämä lausumaehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.  
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Antero Laukkasen ja Päivi Räsäsen lausumaehdotuksista äänestetään kummastakin erikseen mietintöä vastaan.  
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Antero Laukkasen lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 91, ei 65; poissa 43
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 53, tyhjiä 6; poissa 44
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 16.2.2018 12.15