Viimeksi julkaistu 9.12.2021 13.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 110/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 6.10.2021 klo 13.59—18.12

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 5/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Yleiskeskustelu. Edustaja Sipilä, olkaa hyvä. 

Keskustelu
17.13 
Juha Sipilä kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! [Puhuja aloittaa puheenvuoron mikrofonin ollessa suljettuna] 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Edustaja Sipilä, meillä on ollut ongelmia näitten mikrofonien kanssa. Nimenomaan sillä kohtaa ei nyt toimi valitettavasti. Voisitteko tulla tänne? [Puhuja siirtyy puhujakorokkeelle] 

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asumisoikeusasunnoista annetun lain käyttövastiketta koskeva pykälä. Huoneistokohtaisia vesimittareita olisi käytettävä vedestä perittävän maksun perusteena vain, jos ne on asennettu 23.11.2020 tai sen jälkeen haetun rakennusluvan perusteella. 

Myös rajoitusmerkintöjä koskevaan pykälään tehtäisiin lakitekninen korjaus. 

Ympäristövaliokunta puoltaa yksimielisesti lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 111/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.