Viimeksi julkaistu 8.10.2021 15.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 112/2021 vp Täysistunto Perjantai 8.10.2021 klo 12.59—13.31

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.10.2021 pidettävään täysistuntoon.