Viimeksi julkaistu 11.3.2022 12.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 113/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 16.9.2020 klo 14.01—16.03

6. Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä  tehdyn yleissopimuksen  muuttamisesta  tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi  sekä laeiksi  tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.