Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 114/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 14.11.2018 klo 14.02—19.32

2. Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Valtioneuvoston tiedonantoVNT 2/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-223125
Epäluottamusehdotukset 13.11.2018
Liite 2A
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia, valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä. Keskustelu tiedonannosta päättyi 13.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa ovat Toimi Kankaanniemi Ville Tavion kannattamana, Kari Uotila Paavo Arhinmäen kannattamana ja Pia Viitanen Riitta Mäkisen kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

 

Puhemies Paula Risikko
:

Ensin äänestetään Kari Uotilan ehdotuksesta Toimi Kankaanniemen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Pia Viitasen ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Toimi Kankaanniemen ehdotus "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 21, tyhjiä 34; poissa 27
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Toimi Kankaanniemen ehdotuksen. 
2) Pia Viitasen ehdotus "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 150, ei 18, tyhjiä 6; poissa 25
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Pia Viitasen ehdotuksen. 
3) Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Pia Viitasen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 73, tyhjiä 1; poissa 25
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.