Viimeksi julkaistu 5.6.2021 15.53

Pöytäkirjan asiakohta PTK 118/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 21.11.2018 klo 14.01—17.54

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 215/2018 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 42-50/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 23/2018 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 22.11.2018 kello 10.  

Asian käsittely alkaa torstaina 22.11.2018 klo 16 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä 1 tai 2 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja. 

Asian yksityiskohtainen käsittely on perjantaina 23.11.2018 klo 13 pidettävässä täysistunnossa. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon.