Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.50

Pöytäkirjan asiakohta PTK 119/2020 vp Täysistunto Perjantai 25.9.2020 klo 13.01—13.27

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 119/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2020 vp
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 29.9.2020 pidettävään täysistuntoon.  

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että viidennen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:  

Asian käsittely alkaa tiistaina 29.9.2020 klo 14.00. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraa 45 minuutin debatti. 

Debatin jälkeen siirrytään yleiskeskusteluun, jossa etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään sen 5 minuuttia. 

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 29.9.2020 kello 12.00. Asiaan liittyvät äänestykset ovat keskiviikkona 30.9.2020. Siltä osin kuin viidenteen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

Menettelytapa hyväksyttiin.  

Mietintö pantiin pöydälle 29.9.2020 pidettävään täysistuntoon.