Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 120/2020 vp Täysistunto Tiistai 29.9.2020 klo 14.02—19.09

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 21/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 21/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
18.21 
Juhana Vartiainen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Taas pari sanaa talousvaliokunnasta terveisinä. Tämä ehdotus on itse asiassa ääritekninen, koska tällä korjataan ja muutetaan vain hyvin vähäisiä lakiteknisiä puutteita, joita aikaisemmasta rahanpesua torjuvasta lainsäädännöstä on löytynyt. Tässä tarkennetaan ja korjataan niitä tietoja, joita viranomaisille pitää luovuttaa. Tässäkään ei oikeastaan ole muuta kuin tällaista lakiteknistä sisältöä, ja valiokunta oli tietysti tästä asiasta yksimielinen. — Kiitos. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 55/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.