Viimeksi julkaistu 5.6.2021 15.53

Pöytäkirjan asiakohta PTK 122/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.01—16.31

2. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 191/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 27.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Yleiskeskustelun kuluessa on Ville Vähämäki Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 3 sisältyvät lakiehdotukset. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Valiokunnan ehdotus "jaa", Ville Vähämäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 16; poissa 36
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen.  
Puhemies Paula Risikko
:

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

2. lakiehdotuksen verotaulukko 2 

Ozan Yanar vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän vastalauseen mukaiset vihreiden muutosehdotukset. 

Emma Kari vihr 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Ozan Yanar on Emma Karin kannattamana ehdottanut, että verotaulukko 2 hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Ozan Yanarin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 22; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 191/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 65-66/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.