Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 122/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.01—16.31

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 20. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 17/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Esittelypuheenvuoro, valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Kalmari, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.18 
Anne Kalmari kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä on kyseessä lakiesitys Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta. Jälleen kerran on kyse norminpurusta. 

Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia muutettaisiin ensinnäkin aktiiviviljelijän määritelmän osalta siten, että luovuttaisiin niin sanotun kieltolistan soveltamisesta. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että aktiiviviljelijälle ei tarvitse enää osoittaa tiettyä kokonaistulorajaa henkilön tuloista, jotka tulevat maataloudesta, vaikka olisi muutakin, liitännäistoimintaa. Hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi ratsastuskenttä ja maneesi. Tämä ei toki ole koskenut kovin monia henkilöitä Suomessa, mutta aivan turhaa hallinnollista taakkaa tämä on aiheuttanut niin hallinnolle kuin sitten näille viljelijöille, jotka ovat sitä joutuneet tekemään. Sen lisäksi viherryttämistukeen haluamme ekologiseksi alaksi myös mesikasveille kylvettyjen kesantojen alat. 

Pinta-alatukivalvonnat ovat erittäin paljon aikaa syöviä toimenpiteitä niin viljelijöillä kuin hallinnossakin, ja valiokunta katsoo, että on erittäin hyvä, että valiokunnan toiveitten mukaisesti edetään kohti digitalisaatiota, ja pinta-alatukivalvonnoissa voitaisiinkin käyttää jatkossa uusia tekniikoita. Me kaikki tiedämme, että dronet ja muut menetelmät tulevat. Miksi emme niitä käyttäisi ja vähentäisi kustannuksia ja aikaa? Sen lisäksi maatiloille neuvontaa antavat neuvojat voitaisiin jatkossa valita kaikille avoimella ja puolueettomalla valintamenettelyllä ja valintamenettelyyn ei enää sovellettaisi julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. 

Tämä valiokunnan mietintö näistä asioista oli yksimielinen, ja kaikki nämä ovat norminpurkua — omalta pieneltä sektoriltaan kukin, mutta hyviä esimerkkejä siitä, että järjenkäyttö on sallittua ja on viisautta mennä tulevaisuutta kohti ja käyttää nykyteknologiaa aina, kun se on mahdollista. 

Kiitän valiokuntaa hyvästä työskentelystä. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 196/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.