Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 122/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.01—16.31

24. Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 58/2018 vpRitva Elomaa ps ym. 
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 24. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. 

Keskustelu
16.28 
Ritva Elomaa ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä lakialoitteessa ehdotetaan, että kotikuntalaissa tarkoitetun muuttajan ilmoitusvelvollisuudesta seuraisi se, että maistraatin olisi toimitettava muuttoilmoituksen sisältämät tiedot viivytyksettä asunto-osakeyhtiölain 11 §:ssä tarkoitetulle johdolle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiöt saisivat tiedot yhtiöön muuttajasta tai muuttajista. Näin voitaisiin varmistua asukkaiden henkilöllisyydestä ja saataisiin merkittyä kätevästi asuntojen oviin ja rappujen asukastauluun oikeat tiedot asukkaista. Tarkoituksena on myös varmistua ihmisten henkilöllisyydestä. Tällä on tärkeä merkitys asukkaiden turvallisuudentunteen sekä asumisviihtyvyydenkin kannalta. 

Lakialoitteen mennessä läpi taloyhtiöihin muodostuisi henkilörekistereitä. Niitä puolestaan sääntelee henkilötietolaki. Rekisterinpitäjän on luonnollisesti huolehdittava siitä, ettei virheellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä eikä tietoja käytetä vääriin tarkoituksiin. Muuttoilmoituksesta käy ilmi muuttavan henkilön nimi, henkilötunnus, muuttopäivä, tiedot asunnosta ja kotikuntaan, asuinpaikkaan sekä huoneiston hallintaperusteeseen liittyviä tietoja. Lisäksi tilapäistä asuinpaikkaa koskevasta muuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi tilapäisen oleskelun tarkoitus ja kesto. Uskon, ettei henkilörekisterien ylläpito ja tietojen asianmukainen käsittely olisi ongelmallista. Sen sijaan ehdotetulla uudistuksella olisi positiivisia vaikutuksia asukkaiden turvallisuudentunteeseen sekä asumisviihtyvyyteen. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.