Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 122/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.01

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 56-57/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2018 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 27.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Timo Harakka Riitta Myllerin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään, sekä tehnyt vastalauseen 1 mukaiset 1. ja 2. lausumaehdotuksen. Lisäksi keskustelussa on Päivi Räsänen Peter Östmanin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

 

Puhemies Paula Risikko
:

Ensin on äänestettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 57; poissa 33
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 166/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 78; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 56; poissa 36
 
Mietintö ”jaa”, Päivi Räsäsen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 48; poissa 34
 

Asian käsittely päättyi.