Viimeksi julkaistu 5.6.2021 16.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 122/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.01—16.31

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Keskustelu asiasta päättyi 27.11.2018 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Timo Harakka Riitta Myllerin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset 1.—9. lausumaehdotuksen, Ozan Yanar Johanna Karimäen kannattamana vastalauseen 2 mukaiset 1.—4. lausumaehdotuksen, Hanna Sarkkinen Jari Myllykosken kannattamana vastalauseen 3 mukaiset 1.—5. lausumaehdotuksen, Mats Nylund Mikaela Nylanderin kannattamana vastalauseen 4 mukaisen lausumaehdotuksen, Päivi Räsänen Peter Östmanin kannattamana vastalauseen 5 mukaiset 1. ja 2. lausumaehdotuksen sekä Ville Vähämäki Toimi Kankaannimen kannattamana vastalauseen 6 mukaiset 1.—3. lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 124/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 49, 88-89/2017 vp, 23/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.  

Ensin äänestetään Timo Harakan 2. lausumaehdotuksesta Hanna Sarkkisen 5. lausumaehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Sitten äänestetään Timo Harakan 4. lausumaehdotuksesta Hanna Sarkkisen 3. lausumaehdotusta vastaan ja tässä äänestyksessä voittaneesta mietintöä vastaan.  

Timo Harakan 7. lausumaehdotus ja Ozan Yanarin 1. lausumaehdotus ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. Tämän jälkeen äänestetään Timo Harakan 9. lausumaehdotuksesta Ozan Yanarin 4. lausumaehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Sitten äänestetään Ozan Yanarin 2. lausumaehdotuksesta Hanna Sarkkisen 4. lausumaehdotusta vastaan ja tässä äänestyksessä voittaneesta mietintöä vastaan. Seuraavaksi äänestetään Päivi Räsäsen 2. lausumaehdotuksesta Ville Vähämäen 2. lausumaehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Tämän jälkeen äänestetään Timo Harakan 1., 3., 5., 6. ja 8. lausumaehdotuksesta, Ozan Yanarin 3. lausumaehdotuksesta, Hanna Sarkkisen 1. ja 2. lausumaehdotuksesta, Mats Nylundin lausumaehdotuksesta, Päivi Räsäsen 1. lausumaehdotuksesta sekä Ville Vähämäen 1. ja 3. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan.  

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Hanna Sarkkisen 5. lausumaehdotus "jaa", Timo Harakan 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 34, tyhjiä 3; poissa 33
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hanna Sarkkisen ehdotuksen.  
2) Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen 5. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 51, tyhjiä 2; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
1) Hanna Sarkkisen 3. lausumaehdotus "jaa", Timo Harakan 4. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 59, tyhjiä 3; poissa 35
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hanna Sarkkisen ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen 3. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 68; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ozan Yanarin 1. lausumaehdotus ja Timo Harakan 7. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 52; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
1) Ozan Yanarin 4. lausumaehdotus "jaa", Timo Harakan 9. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 41, tyhjiä 18; poissa 33
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan Yanarin ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Ozan Yanarin 4. lausumaehdotus ”ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 51; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
1) Hanna Sarkkisen 4. lausumaehdotus "jaa", Ozan Yanarin 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 56, tyhjiä 2; poissa 35
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hanna Sarkkisen ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen 4. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 52; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
1) Ville Vähämäen 2. lausumaehdotus "jaa", Päivi Räsäsen 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 55, tyhjiä 2; poissa 33
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksen.  
2) Mietintö "jaa", Ville Vähämäen 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 61; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan 1. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 56; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan 3. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 56; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan 5. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 71; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan 6. lausumaehdotus ei".
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 42; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan 8. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 52; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ozan Yanarin 3. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 41; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen 1. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 21; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 21; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mats Nylundin lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 158, ei 7; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen 1. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 162, ei 4; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen 1. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 23; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen 3. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 21; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi. 

Antti Lindtman sd 

Arvoisa puhemies! 5. asiakohdan 17. äänestys: tarkoitus oli ”ein” sijaan äänestää "jaa", ja luulenpa, että tässä on aika moni muukin sosialidemokraattisesta ryhmästä, joka on samalla kannalla. 

Puhemies Paula Risikko
:

Merkitään pöytäkirjaan. — Otetaan siitä järjestänsä. 

Jukka Gustafsson sd 

Yhdyn Lindtmanin mielipiteeseen. 

Tarja Filatov sd 

Sama virhe kuin Lindtmanilla. 

Riitta Myller sd 

Samoin. 

Anneli Kiljunen sd 

Samoin. 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Yhdyn. 

Tuula Haatainen sd 

Sama täällä. 

Antti Rinne sd 

Samoin. 

Harry Wallin sd 

Samoin. 

Krista Kiuru sd 

Samoin. 

Ilkka Kantola sd 

Samoin. 

Maria Guzenina sd 

Samoin. 

Johanna Ojala-Niemelä sd 

Samoin. 

Suna Kymäläinen sd 

Samoin. 

Eeva-Johanna Eloranta sd 

Samoin. 

Lauri Ihalainen sd 

Samoin. 

Mika Kari sd 

Samoin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Edustaja Harakka. 

Timo Harakka sd 

Ei korjattavaa. 

Puhemies Paula Risikko
:

Mitä te sitten siellä seisoskelette? (Naurua) 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Täällä saa varmaan muutenkin seisoa, kun täällä aika moni muukin seisoo. 

Puhemies Paula Risikko
:

Selvä. Piti kuitenkin vielä tarkistaa. — Sitten on vielä. 

Satu Hassi vihr 

Arvoisa puhemies! Tämän asian kohdalla 15. äänestys edustaja Harakan 6. lausumasta. Tarkoitus oli äänestää "jaa". 

Puhemies Paula Risikko
:

Kiitoksia. Merkitään kaikki nämä pöytäkirjaan. 

Todellakin, niin kuin edustaja totesi, kyllä täällä seisoa saa, koska istuminen on joskus pahasta. (Naurua) Näillä mennään.