Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 122/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.01—16.31

6. Hallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Keskustelu asiasta päättyi 27.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Timo Harakka Hanna Sarkkisen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset 1.-3. lausumaehdotuksen. Lisäksi on Ville Vähämäki Toimi Kankaanniemen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset 1. ja 2. lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 150/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. 

 

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.  

Ensin äänestetään Ville Vähämäen 2. lausumaehdotuksesta Timo Harakan 3. lausumaehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Lopuksi äänestetään Timo Harakan 1. ja 2. lausumaehdotuksesta sekä Ville Vähämäen 1. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Timo Harakan ehdotus 3 "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 16, tyhjiä 3; poissa 33
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Harakan ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 79; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 72; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 72; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 47; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.