Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 122/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.01

7. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  rikoslain  17 luvun,  ulkomaalaislain  185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 146/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 27.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Eva Biaudet Johanna Karimäen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 29; poissa 34
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 146/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.