Viimeksi julkaistu 9.9.2022 13.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 123/2020 vp Täysistunto Perjantai 2.10.2020 klo 13.00—13.30

8. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista   rakennuksissa   sekä   rakennusten   automaatio-  ja  ohjausjärjestelmistä  ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2020 pidettävään täysistuntoon.