Viimeksi julkaistu 29.3.2022 11.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 125/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 7.10.2020 klo 10.00—21.09

2. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista   rakennuksissa  sekä   rakennusten   automaatio-  ja  ohjausjärjestelmistä  ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 5/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 6.10.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. Pyydän tekemään ehdotukset. 

 

1. lakiehdotus 

6 § 

Sari Multala kok 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Sari Multala ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Mietintö ”jaa”, Sari Multalan ehdotus ”ei”. 

[Anneli Kiljunen ilmoitti äänestäneensä väärällä paneelilla] 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Otetaan tämä äänestys nyt uusiksi, ja jokainen katsoo, että äänestää todellakin omalla äänestyskoneellaan. 

[Äänestys 1 mitätöitiin] 

Mietintö ”jaa”, Sari Multalan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 23/2020 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ennen kuin mennään seuraavaan asiaan, haluan kaikille edustajille huomauttaa siitä, että kun tässä täysistuntosalissa nämä ovet pyörökäytävälle ovat auki, niin on huomattu, että sieltä kuuluu paljon jopa häiritsevää keskustelua aina välillä istuntojen aikana ja siellä puhutaan myös puheluita. Vetoan edustajiin, että kun ette ole tässä salityöskentelyssä, niin ette myöskään kokoonnu keskustelemaan pyörökäytävälle ettekä soittamaan sieltä puheluita. — Tällainen tiedoksianto tähän.