Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 126/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 5.12.2018 klo 14.01

5.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  meriliikenteessä  käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 182/2018 vp
LakialoiteLA 40/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 39/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 28/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 28/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

11 § 

Mats Löfström 

Ärade fru talman, arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että lakiehdotuksen 11 § muutetaan vastalauseen mukaisesti. 

Katja Taimela sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Mats Löfström on Katja Taimelan kannattamana ehdottanut, että 11 § hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Mats Löfströmin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 84; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 182/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 40/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.