Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 11.12.2018 klo 14.00—16.56
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
[Keskustelu asiasta käytiin päiväjärjestyksen 7. asiakohdassa.] 
Viimeksi julkaistu 11.12.2018 18.42