Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.29

Pöytäkirjan asiakohta PTK 129/2016 vp Täysistunto Maanantai 12.12.2016 klo 14.03

40. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 1 ja 46 §:n ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 19/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2016 pidettävään täysistuntoon.