Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 129/2016 vp Täysistunto Maanantai 12.12.2016 klo 14.03

41. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 208/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 33/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2016 pidettävään täysistuntoon.