Pöytäkirjan asiakohta
PTK
129
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.10.2020 klo 14.00
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-322956
Epäluottamusehdotus 9.10.2020
Liite 2A
Lähetekeskustelu
Puhemies Anu Vehviläinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan, eli viimeistään 13.11.2020. 
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin 13.10.2020 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Mia Laiho Kai Mykkäsen kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta ministeri Krista Kiurulle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Anu Vehviläinen
Ennen äänestämistä totean, että äänestys on avoinna 10 minuuttia. Istunnon alussa läsnä olevat edustajat äänestävät ensin. Muita edustajia pyydetään saapumaan täysistuntosaliin takaovesta valtiosalin kautta. Pyydän edustajia poistumaan salista äänestämisen jälkeen täysistuntosalin sivuovista ja välttämään kokoontumista ovien läheisyyteen ja pyörökäytävään. Äänestyksen etenemistä voi seurata myös verkkolähetyksenä. 
Pyydän myös huomioimaan turvavälit äänestyksen aikana. 
Luottamuslause ministeri Krista Kiurulle ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 79, tyhjiä 1; poissa 13
 
Eduskunta päätti, että ministeri Krista Kiuru nauttii eduskunnan luottamusta. 
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa eli viimeistään 13.11.2020. 
Viimeksi julkaistu 14.10.2020 15.08