Viimeksi julkaistu 24.3.2022 14.42

Pöytäkirjan asiakohta PTK 130/2020 vp Täysistunto Torstai 15.10.2020 klo 16.00

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  väliaikaisista  poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 15.10.2020 pidettävään täysistuntoon.