Viimeksi julkaistu 25.11.2022 14.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 130/2022 vp Täysistunto Perjantai 25.11.2022 klo 13.00—13.33

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 197/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2022 vp
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Keskustelu asiasta päättyi 23.11.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Arja Juvonen Kaisa Juuson kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 197/2022 vp sisältyvät 1.—13. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 78, ei 63; poissa 58
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi.