Viimeksi julkaistu 24.3.2022 9.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 131/2020 vp Täysistunto Torstai 15.10.2020 klo 19.54—20.07

4. Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  väliaikaisista  poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 163/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.