Viimeksi julkaistu 4.4.2022 9.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 132/2020 vp Täysistunto Perjantai 16.10.2020 klo 13.00—13.20

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  sähköajoneuvojen  latauspisteistä  ja latauspistevalmiuksista   rakennuksissa  sekä   rakennusten   automaatio-  ja  ohjausjärjestelmistä   ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2020 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 14.10.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Mauri Peltokangas Sheikki Laakson kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään ja että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Hylkäysehdotuksesta on äänestettävä. 

Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 12; poissa 145
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 23/2020 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Mauri Peltokankaan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 12; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.