Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 133/2020 vp Täysistunto Tiistai 20.10.2020 klo 13.45—16.13

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon.