Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 134/2020 vp Täysistunto Tiistai 20.10.2020 klo 16.30—17.47

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 9/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
17.43 
Mari Rantanen ps :

Arvoisa puhemies! Olenkin täällä paikalla ainoa lakivaliokunnan edustaja, joten aivan lyhyesti esittelen pääkohtia tästä mietinnöstä. 

Kysymys on siitä, että tässä jatketaan nyt konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaista ratkaisua tammikuun loppuun 2021. Tämä lakihan on ollut voimassa, ja ajatushan tässä on ollut se, että koronan vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneet yritykset eivät joutuisi konkurssiin vaan pääsisivät tämän tilanteen yli. No, nythän tietysti ollaan menossa seuraavaa aaltoa, ja näinpä ollen tilanne jatkuu, ja näin tämä esitys sitten tuli hallitukselta nyt uudelleen, ja tämä todella on nyt vain kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. 

Tämä ei aivan yksioikoinen asia ole, koska tähän liittyy myös velkova yritys ja heidän toimintamahdollisuutensa sekä sitten palkkaturva-asioita, mikä on yksi huoli, joka näissä kuulemisissa nousi esiin. 

Lakivaliokunta oli yksimielinen mietintönsä kanssa mutta samaan aikaan tässä toteaa myös sen, että tällä ei voida enää tammikuun jälkeen jatkaa. Lakivaliokunta yksimielisesti teki tänne myös lausuman, jossa edellytetään, että hallitus välittömästi selvittää ja arvioi, millä muilla keinoin tätä asiaa voitaisiin jatkossa auttaa. 

Todella kiireellisellä aikataululla ja hyvässä yhteistyössä valiokunta tämänkin lakiesityksen nyt sai, jotta tähän ei tule katkoa, koska edellisen väliaikaisen lain voimassaolo päättyy tämän kuun loppuun, ja näinpä ollen tässä oli hoppu saada, että ei tule katkoja ja sitä kautta sitten erilaisia säännöstöjä. 

Tämä lyhyesti tästä mietinnöstä, ja jäämme tietysti nyt innolla odottamaan, mitä tästä seuraa ja minkälaisia ratkaisukeinoja hallitus keksii tähän tilalle. — Kiitos. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 164/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.