Viimeksi julkaistu 5.4.2022 16.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 135/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 21.10.2020 klo 14.00—16.36

18. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 163/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.