Viimeksi julkaistu 16.3.2022 13.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 137/2020 vp Täysistunto Perjantai 23.10.2020 klo 13.00—13.33

13. Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi  ympäristönsuojelulain  ja  vesilain  18  luvun 19 §:n  muuttamisesta  sekä  ympäristönsuojelulain  muuttamisesta  annetun  lain  eräiden säännösten kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 8/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 59/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.