Viimeksi julkaistu 16.3.2022 13.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 137/2020 vp Täysistunto Perjantai 23.10.2020 klo 13.00—13.33

14. Hallituksen esitys  eduskunnalle  yksilöiden  suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi  sekä laeiksi  tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen  turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2020 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 16/2020 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta ja hallituksen esityksessä tarkoitetusta selityksestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. 

Keskustelua ei syntynyt.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 30/2020 vp tarkoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 30/2020 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.