Pöytäkirjan asiakohta
PTK
138
2017 vp
Täysistunto
Torstai 14.12.2017 klo 10.00—17.04
9
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 14.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 15.12.2017 18.48