Pöytäkirjan asiakohta
PTK
142
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 15.12.2017 klo 13.03—13.04
2
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 15.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 15.12.2017 14.20