Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 142/2020 vp Täysistunto Tiistai 10.11.2020 klo 13.59—18.29

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 109/2020 vp sisältyvien 1.—41. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.