Viimeksi julkaistu 20.6.2022 12.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 11.11.2020 klo 14.00—20.56

13. Hallituksen   esitys  eduskunnalle  laiksi  biopolttoaineista  ja  bionesteistä  annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 30/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Tässä käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 30/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

 

Keskustelu
18.44 
Mai Kivelä vas :

Arvoisa puhemies! Tosiaan tästä ei varmaan hirveästi nyt keskustelua enää synny, mutta itse haluan silti todeta muutaman huomion, jotka kävimme valiokunnissa läpi. 

Ensinnäkin tässähän tavoite on hyvä, mutta vaikka olen hallituspuolueessa, niin haluan rehellisyyden nimissä sanoa, että valitettavasti toteutus tässä lakiesityksessä ei ole niin hyvä. Meillähän on tässä tavoite, että voitaisiin varmistaa, että Suomessa kulutetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet olisi tuotettu kestävällä tavalla. No, tämä laki tulee olemaan riittämätön sen suhteen, eli meidän pitäisi pystyä aidosti turvaamaan biomassan energiakäytön kestävyys. Tällä hetkellä tilanne ei ole se, eikä tämä laki siihen vielä yllä. Toki tässä on pohjalla se, että jo lähtökohtaisesti EU:ssa tämä direktiivi ei ole riittävä ja meille jää se, että me kansallisella tasolla pystyisimme tätä kunnianhimoa nostamaan, parantamaan, ja jo jonkun verran siinä onnistutaan mutta ei vielä tarpeeksi. 

Myös näissä vaikutusarvioissa todetaan, että tämän esityksen positiiviset vaikutukset ympäristöön voivat jäädä rajallisiksi, eli sekin on huomioitu näissä taustamateriaaleissa. Me ympäristövaliokunnassa kävimme tästä aika kriittistä keskustelua ja olemme tässä valiokunnan lausunnossa pyrkineet ottamaan huomioon näitä huolia, joita myös asiantuntijalausunnoissa hyvin kattavasti tuli. En nyt käy niitä kaikkia tässä läpi, mutta varmasti ne voi sieltä lukea jokainen, joka tähän haluaa perehtyä. 

Erityisesti on yksi asia, jonka haluan tässä nostaa esille, ja se on se, että me ympäristövaliokunnassa pidimme tärkeänä, että olisi tärkeää sitten, kun tämä esitys hyväksytään, että vielä vahvistetaan tätä asiaa koskevaa seurantaa ja vahvistetaan niitä ohjauskeinoja, jotta tähän tavoitteeseen todella päästäisiin. Ja on hyvä huomioida, että myös talousvaliokunta omassa mietinnössään on yhtynyt tähän huoleen ja näihin tavoitteisiin. Eli me esitimme, että tarvitaan sitä, että vastuuviranomaisten seurantavelvoitteita voitaisiin vahvistaa. Tämä on asia, johon me voimme vielä vaikuttaa, ja haluan sanoa, että ainakin vasemmisto on valmis tarkastelemaan näiden kiinteiden biomassojen kestävyyskriteereitä nyt vielä jatkossa ja uudelleen tulevaisuudessa, mikäli tähän vain tarjoutuu mahdollisuus. — Kiitos. 

Yleiskeskustelu päättyi.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 70/2020 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.