Viimeksi julkaistu 20.6.2022 12.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 11.11.2020 klo 14.00—20.56

14. Hallituksen   esitys  eduskunnalle   Suomen  Pankille  myönnettävästä   valtiontakuusta NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Hallituksen esitysHE 168/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2020 vp
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2020 vp. 

Keskustelu
18.48 
Pia Viitanen sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä meidän valiokuntamme hyväksyy tämän esityksen muuttamattomana yksimielisesti. Kysymys on tässä sellaisesta IMF:n rahoitusjärjestelmästä nimeltä NAB, johon tehdään tiettyjä muutoksia. Edelliset muutokset on tehty vuosina 2011 ja 2017. Tällä kertaa muutos koskee sitä, että tätä rahoitusjärjestelyn kokonaissummaa nostetaan, tuplataan jäsenmaiden osuudet, ja samaan aikaan siihen liittyy sellainen mekanismi, että sitten kun tämä astuu voimaan, niin kahdenvälisiä lainajärjestelyjä taas muutetaan siten, että esimerkiksi Suomen osuus laskee. Sen seurauksena käy sitten Suomen kannalta niin, että Suomen Pankille annettujen valtiontakuiden määrä pienenee noin 780 miljoonalla  eurolla  sen  jälkeen,  kun  nämä NABin sisäiset järjestelyt tulevat sitten voimaan ja tämä kaksinkertaistetaan sinänsä. Eli tämän muutoksen jälkeen kaikkinensa Suomen Pankille annetut valtiontakuut ovat yhteensä noin 7,2 miljardia euroa. 

Kyseessä on tosiaan tällainen menettelytapa, joka on toistunut. Silloin aina, kun muutoksia on tehty, se on tehty näin, eli siis tavallaan nämä lainajärjestelyt hoitaa Suomen Pankki, mutta Suomen Pankki tarvitsee toimiakseen tämän valtiontakauksen. Ja vanhankin käytännön mukaisesti tämä valtiontakaus on vakuudeton, ja tämä menee sillä tavalla totutulla kaavalla. 

Keskustelu päättyi.  

Eduskunta antoi suostumuksensa valtiontakuisiin ja aikaisempien valtiontakuiden kumoamiseen mietinnön mukaisesti. Asian käsittely päättyi.