Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2020 vp Täysistunto Perjantai 13.11.2020 klo 13.00—13.28

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2020 pidettävään täysistuntoon.